Συγκροτήθηκαν (τελικά) οι Επιτροπές του ν.4610/2019 για τα επαγγελματικά δικαιώματα

21 Μαρτίου, 2022 admin 0

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση για την Συγκρότηση της Επιτροπής και των ομάδων έργου, του άρθρου 257 του Ν. 4610/2019 (Α΄70) για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων […]