Συνοπτική περιγραφή των θέσεων των πτυχιούχων για το νομοσχέδιο περί ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και για τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια.