Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για την ίδρυση του Π.Δ.Α.