Στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων της Κ.Δ.Ε πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 10.30, συνάντηση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, Δ. Δημόπουλου, του Γραμ. Τύπου & Δ. Σχέσεων της Κ.Δ.Ε, Φ. Μπλανά, και του Μέλους της Κ.Δ.Ε, Αθ. Κουμούτσου, με τον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι Δυτ. Ελλάδας κ. Β.Τριανταφύλλου.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Αχαΐας και μέλη του Προεδρείου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις και το μέλλον των Τ.Ε.Ι, στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για απορρόφηση των Τ.Ε.Ι από Πανεπιστήμια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.