Με το υπ’ αριθ. 865/27-09-2018 έγγραφό της προς τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ζητά να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία των εργασιών των Επιτροπών του άρθρου 46 του Ν.4485/17, τονίζοντας ότι “αν στα Π.Δ δεν προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης έργων και εργασιών της εκάστοτε ειδικότητας, χωρίς περιορισμούς, η όλη προσπάθεια θα είναι χωρίς αντίκρισμα.

Το έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορείτε να το δείτε εδώ