Την Τετάρτη 9/10/2019 στις 18.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ, Mπουσλιου & Εστίας 3, Κοζάνη) θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή τεχνική συνάντηση   με κλιμάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας και θέμα την κατάθεση απόψεων για τη μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο.