Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου “Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις” από την Ολομέλεια της Βουλής.
Στο άρθρο 3 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου προβλέπεται ότι στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, ενώ στην παράγραφο 1δ του άρθρου 4 διορθώθηκε ο λανθασμένος διαχωρισμός των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.


Παρότι το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) εισήχθη στη Βουλή την εβδομάδα μετά το Πάσχα και μάλιστα ως επείγον, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ έδρασε έγκαιρα παρεμβαίνοντας με έγγραφο της στα μέλη της αρμοδίας Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και στον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ Δ. Παπαδημητρίου.

Στο έγγραφο της ζητούσε την συμμετοχή και εκπροσώπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης δεδομένου ότι μέλη της Μηχανικοί Τ.Ε.Ι, διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις πάνω στα σχετικά αντικείμενα (ποιοτικός έλεγχος υλικών, πιστοποιήσεις, πρότυπα κ.λ.π) συμβάλλοντας έτσι στην ορθολογικότερη λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ.

Επίσης στην παρέμβαση της ζήτησε να διορθωθεί η λανθασμένη χρήση του διαχωρισμού ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποδέχτηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας και στο νομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής, περιελήφθη και εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ενώ διορθώθηκε και ο λανθασμένος διαχωρισμός των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο έχει συμπεριληφθεί και η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τις επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο μπορείτε να το δείτε εδώ