Σημαντική ενημέρωση για τη θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων

Συνάδελφοι,

Aπό 24 Δεκεμβρίου 2020 θα γίνεται δεκτό από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ μόνο το νέο έντυπο ΥΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 130414 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4825Β’/ 24-12-2019). Τη σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ για την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προχωρήσουν στην άμεση αντικατάσταση παλαιών εντύπων Υ.Δ.Ε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι  η θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων γίνεται εφόσον:

  • Είστε οικονομικά τακτοποιημένοι έως και το 2020, το έτος 2021 μπορεί να τακτοποιηθεί το πρώτο δίμηνο του 2021.
  • Έχετε καταθέσει τις αναγγελίες συντήρησης και εγκατάστασης στη γραμματεία.
  • Έχει γίνει η αποστολή του καταθετηρίου της πληρωμής των ηλεκτρονικών σχεδίων στο email eetemkozanis@yahoo.gr.

Για τις αναγγελίες δραστηριοτήτων, παρακαλώ δείτε εδώ.

Το έντυπο για τα ηλεκτρολογικά σχέδια.