Αγορά εργασίας: Τεχνική εταιρεία ζητά ηλεκτρολόγους, για εργασία εντός και εκτός της Περιφέρειας Κοζάνης και Πτολεμαΐδας

Τεχνική εταιρεία ζητεί ηλεκτρολόγους και βοηθούς για εργασία εντός και εκτός της Περιφέρειας Κοζάνης και Πτολεμαΐδας .

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: elconcareer@gmail.com .