Ενημέρωση για τη λειτουργία του γραφείου το μήνα Δεκέμβριο

Σας ενημερώνουμε ότι τα  Γραφεία της ΕΕΤΕΜ θα παραμείνουν κλειστά από τη  Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου  έως και τη Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021.  Για το παραπάνω  χρονικό διάστημα  θα υπάρχει δυνατότητα  πρωτοκόλλησης ΥΔΕ. Σας ευχαριστούμε για τη  κατανόηση.