Από εταιρεία με έδρα την Κοζάνη, ζητείται Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, για εργασία.
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpatsioyras@gmail.com