Μόνο Ηλεκτρονικά η υποβολή των ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ από 1 Μαρτίου 2023

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς ΤΕ ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, από 1.3.2023 οι ΥΔΕ θα υποβάλλονται και θα θεωρούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για τα μέλη της ΕΕΤΕΜ, η διαδικασία θα γίνεται με ψηφιακές υπογραφές, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΕΜ. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς ΤΕ ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, από 1.3.2023 οι ΥΔΕ θα υποβάλλονται και θα θεωρούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για τα μέλη της ΕΕΤΕΜ, η διαδικασία θα γίνεται με ψηφιακές υπογραφές, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΕΜ.

Για εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΕΤΕΜ, πατήστε εδώ

Την σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ μπορείτε να τη δείτε εδώ

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει, σχετικά, τόσο με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όσο και με τη θεώρηση ΥΔΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΕΜ, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο eetem@eetem.gr