Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με έδρα τη Δυτική Μακεδονία για ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με γνωστικό αντικείμενο κατασκευή αυτοματισμών και συστήματα τηλεμετρίας με έδρα τη Δυτική Μακεδονία για ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πληροφορίες τηλ : 6971567588, Mailchris.for.pics@gmail.com