Πραγματοποιήθηκε το ημερήσιο σεμινάρια με θέμα «Έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και σύνταξη της νέας Υ.Δ.Ε» που διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης Γρεβενών, την Κυριακή 10 Ιουλίου 2011 στην πόλη της Κοζάνης. Το σεμινάριο 5 ωρών είχε σκοπό να ενημερώσει και να επιμορφώσει του συναδέλφους για τις αλλαγές της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου που θα ισχύει από 16 Αυγούστου.