Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκηρύσσει 664 θέσεις εργασίας, αορίστου χρόνου, εκ των οποίων 73 θέσεις Πτυχιoύχων Μηχανικών Τ.Ε.

Η Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» προκηρύσει την πλήρωση εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκ των οποίων 73 θέσεις Πτυχιoύχων Μηχανικών Τ.Ε. 

Κλικ εδώ για την προκήρυξη.