Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο – Η κυβέρνηση ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ την Επαγγελματική εξέλιξη των Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ έχει αποφασίσει να υιοθετήσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του εμπαιγμού των Μηχανικών Τ.Ε.Ι. και την σύμπραξή της με την συντεχνία του ΤΕΕ.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Ελληνικό Κτηματολόγιο, και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 24 αυτού.

Παρά τα πολλά προβλήματα του συγκεκριμένου άρθρου, όπως αυτό αναρτήθηκε στη διαβούλευση, υπήρχε τουλάχιστον η πρόβλεψη ότι την  άδεια διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο θα μπορούσαν να τη λάβουν όσοι διαθέτουν: «πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού Π.Ε. ή T.E.», χωρίς βέβαια να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες ειδικότητες, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, δηλαδή την επαγγελματική ενασχόληση χιλιάδων Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕΙ σε τοπογραφικές μελέτες/εργασίες.

Όμως αντί να βελτιωθεί η προβληματική διάταξη στο στάδιο της διαβούλευσης και παρά τις παρεμβάσεις της ΕΕΤΕΜ, αιφνιδίως η κυβέρνηση δια του αρμόδιου υπουργού Πιερακάκη όχι μόνο δεν βελτίωσε τις ατέλειές της αρχικής διάταξης, αντιθέτως  αποφάσισε να την τροποποιήσει αποκλείοντας εντελώς τους Μηχανικούς ΤΕΙ!

Κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, διόλου «περιέργως» η συγκεκριμένη παράγραφος του άρθρου 24 τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείονται οι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. από τη δυνατότητα λήψης της σχετικής άδειας.

Συγκεκριμένα το τροποποιημένο άρθρο 24 δίνει τη δυνατότητα λήψης άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο μόνο στους υποψηφίους που διαθέτουν «δίπλωμα» μηχανικού.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αμέσως ενημέρωσε εγγράφως τους Βουλευτές – μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κ. Πιερρακάκη, καθώς επίσης και τον εποπτεύοντα το Κτηματολόγιο Υφυπουργό, κ. Γ. Στύλιο, διαμαρτυρόμενη για τον αναίτιο και αντισυνταγματικό αποκλεισμό των Μηχανικών Τ.Ε.Ι, πολλοί εκ των οποίων υπερκαλύπτουν τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοσχέδιο για τη λήψη της άδειας διαπιστευμένου μηχανικού.

Εκτός αυτού, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ πρότεινε και συγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 24, ώστε να αρθούν οι άστοχες διατάξεις.

Δυστυχώς φθάσαμε στο σημείο να δίδεται η δυνατότητα σε διπλωματούχους πολιτικούς  Μηχανικούς που έχουν διδαχθεί μόνο δύο (2) μαθήματα Τοπογραφίας να μπορούν να γίνουν διαπιστευμένοι μηχανικοί για το Κτηματολόγιο και να μένουν εκτός οι Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας!

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ θα συνεχίσει την ενημέρωση των Βουλευτών και των Κομμάτων για το συγκεκριμένο θέμα και είναι στο χέρι της  Κυβέρνησης, αν θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων,  μέχρι την ημέρα τις εισαγωγής του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ τον αντισυνταγματικό και αυθαίρετο  αποκλεισμό των πλέον εξειδικευμένων Μηχανικών ΤΕΙ στις Τοπογραφικές εργασίες και μελέτες ή θα συνεχίζει να ταυτίζεται με την Συντεχνία των διπλωματούχων του ΤΕΕ και να νομοθετεί κατά παραγγελία, όπως καταγράφηκε στην ακρόαση των φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

 Καλούμε τους Βουλευτές της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης, να συνετίσουν την Κυβέρνηση έστω και την ύστατη ώρα και να την υποχρεώσουν να νομοθετεί σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της αμεροληψίας που επιβάλλει το Σύνταγμα σεβόμενη ειδικότερα το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελεύθερη ΠΡΟΣΒΑΣΗ στο επάγγελμα που έχουν σπουδάσει και το οποίο πιστοποιεί ο τίτλος σπουδών τους που εκδίδεται από δημόσια Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της Χώρας μας και να απέχει από κάθε ενέργεια που οδηγεί σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τα έγγραφα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορείτε να τα δείτε:

  1. Προς Βουλευτές – μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.
  2. Προς Υπουργό και Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης