Σε μια όμορφη εκδήλωση, στα Γιάννενα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/2, η κοπή της πίτας του Τμήματος Ιωαννίνων της ΕΕΤΕΜ

Σε μια όμορφη εκδήλωση στην Ταβέρνα – Ψησταριά <<ο Μίλτος>> στα Γιάννενα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Φλεβάρη 2024 η κοπή της πίτας του Τμήματος Ιωαννίνων της ΕΕΤΕΜ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε το Τοπικό Συμβούλιο του Τμήματος, τα μέλη του Τμήματος και την Κεντρική Διοίκηση εκπροσώπησε και παραβρέθηκε ο Γραμματέας της ΚΔΕ Γιώργος Ζαφείρης και το μέλος της Διοίκησης Βασίλης Καψάλης.

Σύμφωνα και με την πρόσκληση της εκδήλωσης οι παραβρισκόμενοι αντάλλαξαν ευχές και απόψεις για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο των Πτυχιούχων Μηχανικών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ζήκος Απόστολος αφού καλώς όρισε και ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή τους αναφέρθηκε στις δράσεις  του τμήματος και τις ενέργειες που γίνονται για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Στη συνέχεια τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης παίρνοντας τον λόγο αφού αντάλλαξαν τις απαραίτητες ευχές για καλή χρονιά αναφέρθηκαν στα θέματα που αφορούν τον κλάδο και στις κινήσεις που γίνονται σε Κεντρικό επίπεδο για την επίλυσή τους ώστε οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί από καλύτερη θέση και χωρίς αποκλεισμούς να ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού.

Τα Βασικά αιτήματα των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ είναι:

  • Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών ΤΕΙ: Συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες της η αρμόδια Επιτροπή του ν.4610/2019 αρθ.257, λίγο πριν την προκήρυξη των πρόσφατων εκλογών. Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις και τις αμφιβολίες μας, για το αν θα προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα από τις εργασίες της, λόγω της ετεροβαρούς σύνθεσή της, αλλά και της αρνητικής εμπειρίας μας από παρελθοντικές σχετικές απόπειρες, ζητήματα τα οποία έχουμε ήδη θέσει εγγράφως προς το αρμόδιο Υπουργείο και την Επιτροπή.

  • Αναθεώρηση όλων των διατάξεων που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά θέματα των Μηχανικών ΤΕΙ: Η διατήρηση αναχρονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν τα τεχνικά επαγγέλματα αποκλείει τους Μηχανικούς ΤΕΙ από σημαντικές επαγγελματικές δραστηριότητες

  • Θεσμική -νομοθετική κατοχύρωση της ΕΕΤΕΜ προκειμένου να είναι σε θέση να  υποστηρίζει αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μελών της

Η ΕΕΤΕΜ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι Ν.Π.Δ.Δ., αλλά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αποτελεί τον ενιαίο φορέα εκπροσώπησης των Μηχανικών ΤΕΙ, ήδη από το 1983 (ίδρυση των ΤΕΙ). Τηρεί Μητρώο μελών , σύμφωνα και με την απόφαση 1754/2021 του ΣτΕ, στο οποίο εγγράφονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ από την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και οι απόφοιτοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ασκεί νομίμως πειθαρχικό έλεγχο επαγγελματικής δεοντολογίας, εκδίδει βεβαιώσεις επαγγελματικής κατάστασης των μελών, και εκπροσωπεί τους Μηχανικούς Τ.Ε. σε θεσμικά όργανα της πολιτείας.

Επιμέρους Θέματα που απασχολούν τον κλάδο

  • Δημόσιο-Φορείς με συμμετοχή του Δημοσίου

τήρηση αναλογικότητας και ισονομίας ως προς  την ιεραρχική και μισθολογική εξέλιξη των  Μηχανικών ΤΕΙ Δημοσίων Υπαλλήλων

τήρηση αναλογικότητας στις προσλήψεις του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (ΔΕΚΟ, Ν.Π.Δ.Δ, κλπ) μεταξύ Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε και Διπλωματούχων Μηχανικών Π.Ε.

  • Ενεργειακοί Επιθεωρητές:

Άρση των εμποδίων στην δυνατότητα εξέλιξης των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ στις Β’ και Γ’ τάξεις Ενεργειακών Επιθεωρητών , καθώς, βάσει του ν.4409/2016, οι Μηχανικοί ΤΕΙ  παραμένουν καθηλωμένοι στην Α’ Τάξη Ενεργειακού Επιθεωρητή, παρά την επαγγελματική τους εμπειρία, αν και η παλαιότερη νομοθεσία επέτρεπε την εξέλιξή τους.

  • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες για Μηχανικούς

α) Ανάθεση στο Δημόσιο ή σε ανεξάρτητη Αρχή της διαχείρισης των Ηλεκτρονικών  Πλατφορμών και Μητρώων (Μελετητών, ιδιωτικών έργων κλπ) για εργασίες Μηχανικών και απεμπλοκή του Τ.Ε.Ε.

β) Άρση των προσκομμάτων που τίθενται στους Μηχανικούς ΤΕΙ, μέσω των πληροφοριακών Συστημάτων υποβολής Τοπογραφικών, Τακτοποίησης Αυθαιρέτων, και ηλεκτρονικής πολεοδομίας, έως ότου ρυθμιστεί το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων.