Παρέμβαση της ΕΕΤΕΜ στο αρμόδιο Υπουργείο για την μη εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 για Έργα προ του 2024

Με αφορμή την υποχρεωτική εφαρμογή του προτύπου 60364 από 1/1/2024 (για τα νέα έργα, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις υφιστάμενων) και προκειμένου να καλυφθούν και οι περιπτώσεις ΥΔΕ, όπου:

  • εκδόθηκαν ως μη οριστικοποιημένες εντός του 2023 με βάση το πρότυπο HD384 και θα ακολουθήσει έκδοση οριστικοποιημένων το 2024
  • τα Έργα τα οποία μελετήθηκαν και εκτελέστηκαν προ της 01.01.2024, σύμφωνα με το εν ισχύ, τότε, Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 (Ιδιωτικά ή Δημόσια), για τα οποία θα κληθεί ο Ηλεκτρολόγος να υποβάλει ΥΔΕ (συνοδευόμενη από Πρωτόκολλο Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD384, χαρακτηριζόμενο ως “Αρχικός Έλεγχος”) μετά την 01.01.24 και σε βάθος χρόνου,

η ΕΕΤΕΜ απέστειλε έγκαιρα έγγραφο στο αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας την άμεση έκδοση τροποποιητικής ΥΑ, με την οποία θα καλύπτονται οι ανωτέρω περιπτώσεις με την κατάθεση ΥΔΕ, συνοδευόμενη από Πρωτόκολλο Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD384. Το έγγραφο συνοδεύεται από σχετικές προτάσεις-τροποποιήσεις, για να μην προκαλείται σύγχυση, αλλά και για να μην διαταραχτεί η κατασκευαστική δραστηριότητα.

Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το δείτε εδώ